Usługi

Misja

Zdajemy sobie sprawę z tego, że usługi prawne powinny być wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy. Najważniejsze jest dla nas indywidualne podejście do każdego Klienta oraz stały kontakt ze Zleceniodawcą. Jesteśmy przekonani, że dopiero rozpoznanie i zrozumienie Państwa potrzeb, gwarantuje wspólny sukces i zadowolenie – a co za tym idzie, także naszą zawodową satysfakcję.

Cennik

Formy wynagrodzenia są jednak ustalane tak, aby na żadnym z etapów prowadzenia sprawy nie stanowiły dla klientów zaskoczenia. W zależności od potrzeb Klienta i jego możliwości finansowych Kancelaria może zaoferować różne warianty zajmowania się daną sprawą oraz różne sposoby rozliczeń (w tym rozłożenia wynagrodzenia prawnika na raty). Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową jak również być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W określonych kategoriach spraw możliwe jest również ustalenie premii za sukces.

Reprezentacja przed sądem kościelnym

Specjaliści w zakresie prawa kanonicznego  reprezentują w toku postępowania przed Sądem Kościelnym zarówno stronę powodową, która inicjuje postępowanie poprzez sporządzenie i złożenie skargi powodowej, jak i stronę pozwaną.

Sporządzenie skargi powodowej

Kancelaria Prawa Kanonicznego zajmuje się sporządzeniem skargi powodowej, a więc dokumentu inicjującego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa..

Pisma procesowe

W ramach świadczonej pomocy w zakresie prawa kanonicznego Kancelaria przygotowuje, oprócz skargi powodowej także wszystkie inne niezbędne do właściwego przeprowadzenia postępowania pisma procesowe.

Konsultację oraz porady online

Podczas indywidualnej konsultacji będziemy się Państwu starali przedstawić argumenty przemawiające za ewentualnym stwierdzeniem nieważności sakramentu małżeństwa

W ramach nawiązanej współpracy, Kancelaria zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu o nieważność małżeństwa w tym:

 • porada prawna z zakresu określenia podstawy nieważności małżeństwa
 • wskazanie właściwego Sądu Kościelnego
 • zebranie materiału dowodowego w sprawie
 • przygotowanie merytorycznej skargi powodowej (odpowiednik pozwu w prawie cywilnym)
 • w razie potrzeby – wniesienie rekursu
 • w przypadku osób pozwanych – odpowiedź na skargę powodową
 • wsparcie oraz obecność w trakcie przesłuchania stron oraz świadków
 • po publikacji akt sprawy, złożenie pisma uzupełniającego (uwag)
 • odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji
 • sporządzenie skargi o nieważność wyroku
 • prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy po dwóch zgodnych wyrokach
 • prośba o zdjęcie klauzuli, jeśli taka zostanie nałożona w wyroku
Zadzwoń