Zespół

Aleksandra Koźlińska 

(radca prawny, adwokat kościelny)

W zakresie prawa kanonicznego adwokat kościelny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych. W roku 2013 ukończyła wyższe studia prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki zdobytemu wykształceniu oraz na mocy uzyskanych dekretów od hierarchów Kościoła Katolickiego posiada kompetencje i uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej stronom przy prowadzeniu procesów przed sądami kościelnymi, w tym również zastępstwo procesowe przed sądami biskupimi w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, potocznie nazwanych jako rozwód kościelny. Zdobywała doświadczenie podczas praktyk w Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezji Toruńskiej. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców  Prawnych w Bydgoszczy.
Radca prawny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w prawie rodzinnym w szczególności w zakresie spraw o rozwód i separację, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, jak również sprawami o podział majątku. Zakresem jej specjalności objęta jest również windykacja należności, spawy o odszkodowania oraz sprawy z zakresu prawa bankowego, farmaceutycznego, cywilnego i administracyjnego.

Kamila Tarando

(prawnik, aplikantka radcowska) 

Prawnik, w trakcie finalizacji pięcioletnich studiów z zakresu prawa kanonicznego (studentka ostatniego roku) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach radców prawnych.  Ostatnie lata pracy zawodowej spędziła w dziale prawnym jednej z trójmiejskich korporacji. W ramach kancelarii zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, wykonuje czynności z zakresu prawa kanonicznego, cywilnego, rodzinnego oraz szeroko pojętego postępowania cywilnego.

Kamil Koźliński

(adwokat kościelny) 

Adwokat Kościelny, wpisany na listę adwokatów działających przy Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach stwierdzenia nieważności małżeństw.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Po ukończeniu studiów na kierunku Prawo, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisany został na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców  Prawnych w Bydgoszczy.
Jako radca prawny specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, dochodzenia odszkodowań oraz prawa gospodarczego.

Zadzwoń