Zespół

Aleksandra Koźlińska 

(radca prawny, adwokat kościelny)

W zakresie prawa kanonicznego adwokat kościelny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych. W roku 2013 ukończyła wyższe studia prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki zdobytemu wykształceniu oraz na mocy uzyskanych dekretów od hierarchów Kościoła Katolickiego posiada kompetencje i uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej stronom przy prowadzeniu procesów przed sądami kościelnymi, w tym również zastępstwo procesowe przed sądami biskupimi w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, potocznie nazwanych jako rozwód kościelny. Zdobywała doświadczenie podczas praktyk w Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezji Toruńskiej. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców  Prawnych w Bydgoszczy.
Radca prawny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w prawie rodzinnym w szczególności w zakresie spraw o rozwód i separację, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, jak również sprawami o podział majątku. Zakresem jej specjalności objęta jest również windykacja należności, spawy o odszkodowania oraz sprawy z zakresu prawa bankowego, farmaceutycznego, cywilnego i administracyjnego.

Kamila Tarando

(prawnik, aplikantka radcowska) 

Prawnik, w trakcie finalizacji pięcioletnich studiów z zakresu prawa kanonicznego (studentka ostatniego roku) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach radców prawnych.  Ostatnie lata pracy zawodowej spędziła w dziale prawnym jednej z trójmiejskich korporacji. W ramach kancelarii zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, wykonuje czynności z zakresu prawa kanonicznego, cywilnego, rodzinnego oraz szeroko pojętego postępowania cywilnego.
Zadzwoń