Zespół

Aleksandra Koźlińska 

(radca prawny, adwokat kościelny)

W zakresie prawa kanonicznego adwokat kościelny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych. W roku 2013 ukończyła wyższe studia prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki zdobytemu wykształceniu oraz na mocy uzyskanych dekretów od hierarchów Kościoła Katolickiego posiada kompetencje i uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej stronom przy prowadzeniu procesów przed sądami kościelnymi, w tym również zastępstwo procesowe przed sądami biskupimi w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, potocznie nazwanych jako rozwód kościelny. Zdobywała doświadczenie podczas praktyk w Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezji Toruńskiej. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców  Prawnych w Bydgoszczy.
Radca prawny Aleksandra Koźlińska specjalizuje się w prawie rodzinnym w szczególności w zakresie spraw o rozwód i separację, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, jak również sprawami o podział majątku. Zakresem jej specjalności objęta jest również windykacja należności, spawy o odszkodowania oraz sprawy z zakresu prawa bankowego, farmaceutycznego, cywilnego i administracyjnego.

Kamila Tarando

(adwokat kościelny, radca prawny) 

Adwokat Kościelny z uprawnieniami, wpisany na listę adwokatów działających przy Gdańskim Trybunale Metropolitarnym oraz Sądzie Diecezjalnym w Elblągu. Na mocy uzyskanych dekretów hierarchów kościoła katolickiego uzyskała uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej przy prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa (pot. „rozwód kościelny”). W pozostałych diecezjach ma możliwość występowania jako adwokat ad causam.  Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego na kierunku „prawo kanoniczne” Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku „prawo” Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 roku – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Właścicielka i założyciela Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Tarando z siedzibą w Gdańsku.

Kamil Koźliński

(adwokat kościelny) 

Adwokat Kościelny, wpisany na listę adwokatów działających przy Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach stwierdzenia nieważności małżeństw.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Po ukończeniu studiów na kierunku Prawo, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisany został na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców  Prawnych w Bydgoszczy.
Jako radca prawny specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, dochodzenia odszkodowań oraz prawa gospodarczego.

Call Now ButtonZadzwoń